ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojektin kivinäyttely

Helmikuu 05. klo 10:00 - Helmikuu 27. klo 15:00
Sijainti: Kemijärven kirjasto

ILLKKA -hankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa luonnonkivi- ja kiviainestuotantoon soveltuvista esiintymistä Itä-Lapissa ja edistää alan kehittymistä. Projektialueeseen kuuluivat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski.

Itä-Lapin kuntayhtymän ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyöhanke päättyi tammikuussa 2018 ja sitä rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Geologian tutkimuskeskus, Itä-Lapin kunnat sekä yksityiset rahoittajat.

Hankkeeseen liittyvä kivinäyttely esillä kirjastossa helmikuun ajan, tervetuloa!